TeamViewer

teamviewer_logo A TeamViewer arra hivatott, hogy az interneten keresztül képesek legyünk egy másik gépet használni, irányítani. Elég megadni az célszámítógép azonosítóját és egy általunk megadott jelszó megadása után már el is tudjuk érni a gépet. A kapcsolatot létesítése után, a távoli gépet saját monitorunkon láthatjuk, és ez visszafelé is tud működni. Használata végtelenül egyszerű, így aki gyorsan szeretne egy másik számítógépre csatlakozni, a TeamViewer rá a megfelelő program.

Gyártó: Team Viewer GmbH
Megnevezés: Team Viewer
Verzió: 12.0.77242
Frissítés:
Fájlméret: 7.36 MB
Operációs rendszer:
Windows XP / Windows Vista / Win 7 / Win 8 / Windows 10
Licensz: Ingyenes
Nyelv: Magyar
Letöltések: 10 301
Kategória: Hálózat & Internet
Értékelés:
4.8 (33 értékelés)

Mi a TeamViewer?

Ha már találkoztunk olyan helyzettel, hogy el kellett ma­gya­ráz­nunk valami számítógéppel kapcsolatos dolgot ismerősünknek, aki nem rendelkezik nagy számítógépes gyakorlattal, akkor biztosan tudjuk milyen nehéz elmagyarázni valamit amit nem látunk magunk előtt. Sok idő árán si­ke­rült csak meg­ol­da­ni az adott prob­lé­mát. Megmutatni a megoldást sokkal egyszerűbb, erre való a TemaViewer eszköz. Csak rácsatlakozunk a távoli gépre, és már mutatjuk is mit hogy kell csinálni. További információk a gyártó hivatalos honlapján található.

TeamViewer használata

A prog­ram úgy működik, hogy telepítés után ka­punk egy azo­no­sí­tót és egy jel­szót, ami min­ket je­löl, ha va­la­ki csatla­koz­ni akar hoz­zánk. Ha mi sze­ret­nénk csat­la­koz­ni, ak­kor az ID-t kell a sa­ját ID mel­lett le­vő me­ző­be be­ír­ni, majd meg­ad­ni a csat­la­ko­zás mód­ját: ez le­het táv­se­gít­ség, be­mu­ta­tó, fájl­át­vi­tel és vir­tu­á­lis ma­gán­há­ló­zat (VPN). Ha létrejött a kapcsolat, a prog­ram kéri a négy szám­je­gyű jelszó­t. Mi­u­tán ezt meg­ad­tuk, máris irá­nyí­thatjuk a kap­cso­lat túl­ol­da­lán le­vő gépet.

TeamViewer

Kor­lá­tozhatjuk is a távoli hozzáférést, hogy csak bizonyos dolgokat lásson a program. Az esz­köz­tár­ban le­he­tő­ség van rá, hogy tevékenységeinket vi­deóra rög­zít­sük. A TeamViewer magyar nyelvű használati útmutatójában képekkel illusztrálva nézhetjük meg, milyen a szoftver működés közben.

Jelenlévők

Oldalainkat 46 vendég böngészi

Szerkesztő ajánlja

szoftverhotel figura